Boka tid för hepatit B på vår mottagning i Lidköping.

Hepatit B är en leverinflammation som orsakas av ett virus som överförs med blod eller genom oskyddat sex. De flesta som får hepatit B blir friska utan behandling, men kan överföra viruset under flera månader. Några har kvar sjukdomen hela livet. Smittan finns bland människor i hela världen och i vissa delar av Afrika och Asien är 10-20 % smittad.

Vem rekommenderas vaccin?

Hepatit B-vaccinering rekommenderas i de flesta fall för resor längre än 3 veckor utanför Europa men även Östeuropa kan anses vara riskområde.

Om du är sjukvårds- eller tandvårdspersonal kan du också rekommenderas vaccin mot hepatit B. Likaså övriga yrken där en ökad risk förekommer tex, polis, väktare eller arbete inom renhållning.

Skyddseffekt

Efter 3 doser är skyddseffekten över 90 % och ger ett långvarigt skydd, troligen livet ut. Vaccinet kan också med god effekt ges till personer som just har utsatts för smitta men det bör ges så snabbt som möjligt, helst samma dag eller inom ett dygn. Barn som föds av en hepatit B-smittad mor ges vaccin i samband med förlossningen.

Graviditet och amning

Bör undvikas under graviditet men kan ges vis reell smittrisk tex om man utsatts för viruset. Kan ges under amning.

Vilka biverkningar kan förekomma?

Biverkningar är få och regel lindriga. Lokala reaktioner som ömhet, rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber och trötthet har rapporterats.

  • Har du frågor om vaccin mot hepatit B ?

För bokning av vaccin mot hepatit B eller om du har frågor, kontakta oss via:

E-post: info@vaccinia.se

Mobil: 0709 88 40 96. Prata in ett meddelande på vårt mobilsvar så ringer vi tillbaka.

Hepatit B

Hepatit B är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. Viruset kan överföras med blod eller genom oskyddat sex. De flesta som får hepatit B blir friska utan behandling, men kan överföra viruset under flera månader. Några blir kronisk bärare av sjukdomen. I vissa fall kan det även leda till följdsjukdomar som levercirros och levercancer.

Symtom på hepatit B

Det varierar väldigt mycket hur kraftiga och besvärliga symtomen blir. En del får inga symtom alls, av vuxna är det bara ungefär hälften som får symtom.

Barn som är yngre än fem år får nästan aldrig några symtom.

Det tar mellan två och sex månader från att du har blivit smittad av viruset till du får symtom

De första symtomen

De första symtomen på hepatit B är ganska diffusa och påminner om symtom som uppstår vid andra infektioner. Exempelvis trötthet, feber, ont i huvudet och ont i kroppen. Du kan också må illa och få mindre matlust. En del får nässelutslag, klåda och ont i lederna.

Du blir gulaktig

De klassiska symtomen för hepatit B är gulaktig hud som syns tydligast i ögonvitorna samt mörk urin och ljus avföring. Dessa symtom brukar uppkomma ca en vecka efter de första mer ospecifika. Ömhet över levern som känns i magen strax under revbenen på höger sida kan förekomma eftersom levern kan svullna när den blir inflammerad.

Det kan ta flera månader att hämta sig

Efter några veckor börjar återhämtningen och gulheten börjar försvinna. Det är dock vanligt att du har minskad aptit och känner dig trött under flera veckor eller månader, trots att viruset inte längre finns kvar i kroppen. Du kan känna dig trött både fysiskt och psykiskt.

Efter genomgången infektion är du immun livet ut men kan få andra former av hepatit A eller hepatit C.