Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriell lunginflammation och kan även orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokockinfektion kan drabba alla åldrar men främst små barn och personer som är 65 år eller äldre. Det finns två olika typer av vaccin och rekommendationerna skiljer sig åt för olika personer beroende på vilken riskgrupp man tillhör. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en dos pneumokockvaccin till alla friska personer som är 65 år eller äldre. Har du frågor och funderingar kring pneumokockvaccin är du välkommen att höra av dig.

Källa: Smittskydd Västra Götaland.