Boka tid för vaccination mot RS-virus på vår mottagning i Lidköping

Vaccinet vi använder är avsett för personer över 60 år samt gravida i vecka 24-36.

RS-virus orsakar luftvägsinfektion med olika symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation med andningssvårigheter.

Det är framför allt små barn och äldre individer som riskerar att drabbas allvarligt av RS-virus.

RS-virusinfektion uppträder i årliga epidemier främst under vinterhalvåret och sprids totalt sett mest bland små barn.

RS-virus

RS-virus (Respiratory syncytialvirus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år.

Äldre över 75 år och  personer med nedsatt immunförsvar, hjärt-lungsjukdom eller kronisk sjukdom som tex diabetes, lever eller njursvikt löper större risk för att drabbas av allvarliga komplikationer.

Pris för att vaccinera dig mot RS-virus

Pris: 1950 kr/dos.

Hur länge håller skyddet efter vaccination mot RS-virus?

Vaccinet har tills mitt i RS-säsong två visat på ett fortsatt gott vaccinskydd. Om och när en eventuell påfyllnadsdos kan behövas är ännu inte känt.

Finns det några biverkningar med vaccinet?

Smärta vid injektionsstället är den vanligaste biverkningen. Huvudvärk och muskelvärk har också rapporterats.

 • Har du frågor om vaccin mot RS-virus?

För bokning av vaccin mot RS-virus eller om du har frågor, kontakta oss via:

E-post: info@vaccinia.se

Mobil: 0709 88 40 96. Prata in ett meddelande på vårt mobilsvar så ringer vi tillbaka.

Vilka rekommenderas vaccin mot RS-virus?

Vissa personer löper större risker än andra att bli allvarligt sjuka av RS-virus.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till :

 • alla personer över 75 år
 • till personer över 60 år med riskfaktorer som kronisk lungsjukdom, kronisk hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar eller lever- eller njursvikt.

Det vaccin vi använder är också godkänt av EMA att ges till gravida för att skydda det nyfödda spädbarnet genom att antikroppar förs över från mamman.

Vaccinet ges i vecka 24-36 under graviditeten. Det kan ges samtidigt med influensavaccin men det bör gå två veckor mellan RS-virusvaccin och kikhostevaccin.

Symptom på RS-virus

Hos vuxna och äldre barn är de vanligaste symtomen:

 • hosta
 • halsont
 • rinnsnuva
 • nästäppa
 • pipande och ansträngd andning
 • ibland feber

Symtom hos mindre barn :

 • feber
 • andningsbesvär och trötthet
 • de allra yngsta kan få svårt att äta och dricka pga trötthet och andningsbesvär

Vart fjärde spädbarn får lunginflammation när de får sin första RS-virusinfektion och 1-2 % får så stora besvär att de behöver sjukhusvård.

De flesta RS-virusinfektioner läker ut på 1–2 veckor.

En genomgången infektion ger inte bestående immunitet. Därmed kan RS-virus orsaka upprepade luftvägsinfektioner.

Svår nedre luftvägsinfektion kan förekomma i alla åldrar, men ses främst (förutom hos spädbarn) bland äldre eller patienter med en bakomliggande sjukdom som leder till nedsatt hjärt- eller lungfunktion, lever- eller njursvikt, diabetes eller nedsatt immunförsvar. Därför att det viktigt att skydda dessa grupper.

Hur smittar RS-virus?

RS-virus sprids via så kallad droppsmitta.

Smittämnet sprids via vätskedroppar från en smittad person vid nysning, hostning och tal. Smittämnet tar sig in i kroppen genom att dropparna landar på slemhinnor eller genom inandning av mycket små droppar.

Barn sprider oftast viruset emellan sig. Det är inte ovanligt att spädbarn smittas av storasyskon i hemmet.