Sedan början av november har antalet influensafall ökat, och säsongens epidemi är igång nationellt sedan vecka 48. Hittills har främst influensa A(H3N2) påvisats i Sverige.

Spridningen av influensa har också varit låg eller mycket låg i Sverige de senaste två vintrarna, vilket betyder att fler kan vara mottagliga för att smittas och insjukna i höst och vinter.

Skydda dig genom att vaccinera dig. Vi har även högdos-vaccin till personer över 65 år. Detta innehåller fyra gånger så mycket antigen och ger därmed ett bättre skydd till äldre som normalt inte får lika bra skydd på vanligt standardvaccin.

Pris standardvaccin 290 kr

Pris högdosvaccin 550 kr

Boka tid på www.vaccinia.se