Frågor och svar om TBE virussjukdom som sprids med fästingar

Vad är TBE och hur smittar det? TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar.  Sjukdom överförs om du får ett bett av en fästing som bär på detta virus. Eftersom viruset kan finnas i fästingens spottkörtlar sker överföringen snabbt vid bettet.

Vilka är symtomen på TBE?

De första symtomen på att man blivit smittad mer TBE är akuta infektionssymtom som feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla. Dessa sitter i ca en vecka och kan vara svåra att skilja från andra virussjukdomar. För en del individer stannar det är och det händer inget mer och en livslång immunitet uppstår. Många har inte förstått att de varit sjuka i TBE. Inkubationstiden dvs den tid det tar från smitta tills sjukdom uppstår är ca 1-3 veckor.

Kan man bli allvarligt sjuk av TBE?

För ca var tredje person smittats med TBE återkommer sjukdomen efter ett par veckor igen och den här gången med mer uttalade och allvarliga symtom som hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och ett påverkat allmäntillstånd. Viruset har nu gått på nervsystemet och påverkar hjärna och hjärnhinnor. Detta läget är mycket allvarligt och kräver sjukhusvård och ibland också intensivvård.

Hur behandlas TBE?

Det finns ingen medicin som riktar sig mot själva viruset utan behandlingen får inriktas på att vara symtomlindrande. Det kan ta lång tid att bli frisk från TBE och ungefär 40% får någon form av kvarstående besvär som huvudvärk, trötthet, koncentrations och minnesstörningar. Detta påverkar givetvis möjligheten att gå tillbaka till arbete och en fungerande vardag.
Dödsfall förekommer men är ovanligt i Sverige.

Kan man vaccinera sig mot TBE?

Ja det finns ett effektivt vaccin som kan ges från 1 års ålder.

Blir man immun mot TBE?

Ja efter en genomgången TBE-infektion uppstår livslång immunitet.

Läs mer här

  • TBE-bussen 2022

  • Erbjudande på TBE-vaccin till barn 290 kr

  • TBE ökar kraftigt i Västra Götaland