Vaccination mot lunginflammation

Ni som företag kan kontakta oss för vaccination mot lunginflammation.

Fördelarna med vaccination mot exempelvis lunginflammation är flera. Framförallt håller det företagets anställda friskare, vilket är bra för både individen som riskerar att drabbas och för företaget som minskar risken för sjukskrivningar. Fördelen med att vaccineringen kan ges på företaget är tidsbesparingen och att det verkligen blir gjort. Som förmån är det avdragsgillt och skattefri för den som vaccineras.

Läs mer om vaccination på företag eller vaccination mot influensa

Beställ vaccination till ditt företag här!

  Minst antal personer: 15

  Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

  Fyll i formuläret och skicka det till oss så återkommer vi snarast med mer detaljerad information.

  OBS! Denna beställning är inte bindande.

  Lunginflammation

  Lunginflammation är den infektionssjukdomen som orsakar flest dödsfall i Europa.

  Den vanligaste orsaken bakom lunginflammation är infektioner från bakterien pneumokocker.  Sådana infektioner är vanliga i alla åldrar även om de främst drabbar små barn och äldre.

  Bakterien kan också ge upphov till andra allvarliga sjukdomar så som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, vilket då kallas för invasiv pneumokocksjukdom.

  Inte sällan är en lunginflammation orsakad av pneumokocker en följd av en tidigare virusinfektion, som tex influensa.

  Vem kan drabbas av lunginflammation?

  Alla kan drabbas av lunginflammation, men risken att drabbas ökar från 50 års ålder eller om du tillhör en riskgrupp oavsett ålder på grund av tex hjärt-eller lungsjukdom, diabetes, kronisk lever-eller njursjukdom, nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling , rökning eller tidigare lunginflammation.

  Symtom på lunginflammation

  De första tecknen på en lunginflammation påminner ofta om en vanlig förkylning med hosta och feber. Smärta i bröstet är också vanligt, något som blir särskilt tydligt om man tar djupa andetag. Dessutom är det vanligt att man får svårt att andas och att man lätt blir andfådd.

  Febern förvärras sedan med frossa och skakningar. Lunginflammation kan också orsaka förvirringstillsånd.

  Vad gäller barn kan de få lite andra symtom. De innefattar t.ex. väsande eller pipig andning, illamående och kräkningar. Barn kan ofta bli slöa och apatiska så att de inte orkar leka. Förhöjd andningsfrekvens är också ett symtom att vara observant på hos små barn.

  Vaccin mot pneumokocker

  I Sverige finns idag två sorters vaccin på marknaden. Beroende på om du vilken riskgrupp du tillhör kan du behöva ta båda. Prata med din vaccinatör om vad som är lämpligt för dig.

  De två vaccintyperna är:

  • Konjugerat vaccin – ett vaccin som ger skydd mot 13 olika serotyper

  (PCV13). Godkänd till barn från 6 veckor och vuxna

  • Icke konjugerat vaccin – ett vaccin som ger skydd mot 23 olika serotyper

  (PPV23). Godkänd för barn från två år och vuxna.

  Vem rekommenderas att ta vaccin?

  Konjugerat vaccin ges sedan 2009 i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar: 3,5 månader och 12 månader.

  Äldre barn och vuxna med sjukdomar och tillstånd som ger risk för allvarlig pneumokockinfektion.

  Efter individuell bedömning rekommenderas vaccinet till personer med…

  • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • Nedsatt lungfunktion
  • Kronisk lever- eller njursjukdom
  • Diabetes
  • Nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling
  • Personer som är rökare
  • Tidigare lunginflammation

  Utöver detta finns ytterligare några tillstånd som alltid ska föranleda pneumokockvaccination, t.ex. stamcellstransplanterade eller personer utan mjälte. Dessa riskgrupper ska dessutom ta vaccin enligt ett speciellt program.

  Icke konjugerat vaccin rekommenderas till alla friska personer över 65 år men kan även ges till barn över två år och vuxna vid speciella tillstånd.

  Hur ofta ska man ta vaccinet?

  Båda vaccin-sorterna ges till vuxna som en engångsdos. De som efter individuell bedömning bedömts behöva båda sorterna startar med det konjugerade vaccinet och fortsätter med icke konjugerade efter minst två månader.

  De som av någon anledning startat med det icke konjugerade vaccinet måste vänta ett år innan de eventuellt fortsätter med det konjugerade vaccinet.

  Vissa speciella tillstånd kan kräva andra intervall och doseringar.

  För bokning av vaccin mot lunginflammation eller frågor, kontakta oss via e-post info@vaccinia.se alternativt prata in ett meddelande på vårt mobilsvar 0709 88 40 96 så ringer vi tillbaka.

  Varmt välkomna!

  Anna, Eva-Britt och Mikael

  © Copyright 2021 - Vaccinia AB