Boka tid för influensavaccin på vår vaccinationsmottagning i Lidköping

Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Även om man vaccinerats kan man få influensa, men symtomen blir oftast mildare. Vaccinationsstrategin syftar till att skydda grupper med ökad risk för allvarlig influensasjukdom och svåra följdsjukdomar som till exempel lunginflammation och blodförgiftning.

Influensa är en luftvägsinfektion

Influensa återkommer regelbundet varje vintersäsong. Av den anledningen kallas den också för säsongsinfluensa. Varje år när influensan slår till leder det till hög sjukfrånvaro och överdödlighet bland äldre. Influensaviruset har en förmåga att mutera vilket leder till att det vissa år kan orsaka mer omfattande epidemier. Då och då händer det också att influensaviruset muterar från att bara kunna drabba vissa djurarter till att infektera människor. I de fallen kan pandemier uppstå.

Vaccinera dig mot influensa hos oss på Vaccinia i Lidköping

Influensavirus förändras ständigt, och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet. Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden. Vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

Pris för att vaccinera dig mot influensa

Vaccinera dig mot influensa för att skydda dig själv och dina nära.

Oavsett om du tillhör riskgrupp eller inte så kan du boka tid hos oss.

Pris: 390 kr för alla

För dig över 60 år

För dig över 60 år kan vi i år även erbjuda det så kallade högdosvaccinet Efluelda, kontakta oss så tar vi hem det till dig. Det är ett influensavaccin som innehåller mer antigen och är därmed effektivare jämfört med standardvaccin. Efluelda är ett effektivt och beprövat vaccin som har använts sedan 2009. Över 240 miljoner doser har givits. Studier visar att detta vaccin är överlägset standardvaccinet i att förebygga komplikationer av influensa som tex lunginflammation och sjukhusinläggning.

Pris 590 kr.

 • Har du frågor om influensavaccin?

Kontakta oss via:

E-post: info@vaccinia.se

Mobil: 0709 88 40 96. Prata in ett meddelande på vårt mobilsvar så ringer vi tillbaka.

Vilka rekommenderas vaccin mot influensa?

Vissa personer löper större risker än andra att bli allvarligt sjuka av influensa eller en följdsjukdom. De rekommenderas att vaccinera sig årligen.

Som riskgrupp för influensa betraktas:

 • Personer över 65 års ålder
 • Gravida efter graviditetsvecka 12 under influensasäsong

Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes mellitus ty 1 och 2
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom

Övriga grupper som också rekommenderas att vaccinera sig:

Sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter. Även omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.
Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Utöver de som av folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination kan följande grupper ha nytta av vaccin mot influensa:

 • Småbarnsföräldrar
 • Resenärer
 • Anställda på företag som vill vaccineras
 • Alla som vill undvika att insjukna i influensa

Symptom vid influensa

Symtomen på influensa kommer ofta väldigt plötsligt. Från att en person mått bra kan frossa och feber upp mot 40 grader utvecklas inom en timme. Förloppet utvecklas därefter med muskelvärk och påtaglig huvudvärk, samt symtom från luftvägarna i form av torrhosta.

Små barn kan uppvisa lite andra symtom vid influensa. De inkluderar ont i halsen med svullna halsmandlar, samt symtom från mag-tarmkanalen med diarré och kräkningar.

Äldre personer, samt de med en bakomliggande riskfaktor, riskerar att bli allvarligt sjuka i influensa. De som löper störst risk är personer med kronisk hjärt-kärlsjukdom, nedsatt immunförsvar och kvinnor som är gravida.

Det är heller inte ovanligt att äldre personer drabbas av en bakteriell lunginflammation som följd av influensan. Hos vuxna ser man ofta bihåleinflammation eller luftrörsinflammation som en komplikation, medan barn ofta får öroninflammation och falsk krupp som följdsjukdom.

Sammanfattningsvis är influensa är en av de vanligaste dödsorsakerna. Samtidigt är det inte är själva influensan som en person oftast dör av utan en följdsjukdom, som t.ex. lunginflammation.

Så smittar influensa

Aerosol och droppsmitta:

Influensaviruset sprids ofta genom luften när någon som är sjuk hostar, nyser eller andas ut. Om du då får i dig viruset kan du smittas.

Kontaktsmitta:
Viruset kan också spridas genom att du tar i hand med någon som är sjuk och har viruset på sina händer. Då kan viruset komma in genom munnen eller näsan, t.ex. i samband med att du petar dig i ansiktet.

Det tar mellan en och fyra dagar efter smittillfället innan symptomen visar sig.

Influensa smittar enklare inomhus
Risken för att smittas är mindre utomhus, eftersom viruset då kan skingras i den fria luften. Inomhus är risken större. Vanliga ställen att smittas på är t.ex. på bussar, i skolor, på förskolor och på arbetsplatser.

Du smittar så länge du känner dig sjuk
Smittsamheten i influensa börjar dagen innan sjukdomen brutit ut. Det innebär alltså att du kan smitta andra innan du vet om att du är sjuk. Du är som mest smittsam när du känner dig som sjukast, men andra kan få viruset från dig så länge som du känner dig sjuk. Du kan även vara smittsam under en längre tid om du har nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av någon sjukdom eller behandling.

Vaccinera dig mot influensa varje säsong

Influensa kan man drabbas av två år i rad eftersom viruset muterar. Det är alltså viktigt att du vaccinerar dig inför varje säsong för att alltid ha ett gott skydd. Influensavaccinets skyddande effekt varar i mellan 6 till 9 månader.

Under säsongen 2023-2024 används ett fyrvalent vaccin som alltså ger skydd mot fyra olika influensastammar.

Vi kommer också kunna erbjuda ett högdosvaccin säsongen 2023-2024 som innehåller 4 ggr så mycket antigen jämför med standardvaccin. Det heter Efluelda och rekommenderas till personer över 60 år.

Vem kan inte vaccineras?

Vaccinet ska inte ges till personer med svår äggallergi då det kan innehålla spår av ägg. En tumregel är att om du kan äta mat som innehåller ägg, t.ex. pannkaka, sockerkaka eller bulle som är penslad med ägg, så kan du också vaccineras.

Man bör inte vaccineras om man har en pågående infektion med feber eller är allergisk mot någon beståndsdel i vaccinet. Om man tar stora doser av immunhämmande medicin kommer man inte få god effekt av vaccinet. Du bör då rådgöra med din behandlande läkare.

Kan man få influensa av vaccin?

NEJ, man kan inte få influensa av vaccinet då det innehåller avdödat virus som inte kan utlösa sjukdomen. Däremot kan man få feber 1-2 dagar efter vaccinationen som ett svar på att immunförsvaret aktiveras.

Skyddseffekten av vaccinet uppkommer ca 2 veckor efter vaccination, så har man otur och redan är smittad när man vaccineras, förhindrar det inte sjukdomen. Det ska dock tilläggas att man inte på något sätt blir sjukare av influensan p.g.a. att man vaccinerats under pågående infektion. Dock kan det då ligga nära till hands att tro att man blev sjuk av vaccinet, vilket alltså inte är fallet.

Vilka kända biverkningar finns det av Vaxigrip Tetra?

De vanligaste biverkningar är lokala, vilket innebär att du kan känna av en ömhet, lätt svullnad eller rodnad kring stickstället. Feber och lite allmän sjukdomskänsla kan också förekomma 1-2 dagar efter vaccinationen.

Allvarliga reaktioner på influensavaccinet är mycket ovanliga

Vaccinet är väl beprövat och miljarders människor runt om i världen har vaccinerats med den sortens vaccins som vi använder idag. Det finns ingen koppling mellan narkolepsi och det vaccin som vi använder mot säsongsinfluensa.

För bokning av vaccin mot influensa eller om du har frågor, kontakta oss via e-post info@vaccinia.se alternativt prata in ett meddelande på vårt mobilsvar 0709 88 40 96 så ringer vi tillbaka.

Läs mer här.

Varmt välkomna!

Anna, Eva-Britt och Mikael