Boka tid för TBE-vaccination på vår mottagning i Lidköping

TBE fästingöverförd hjärninflammation är en allvarlig sjukdom som sprids till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte därför är det viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i ett område där det finns risk för TBE. Skaraborg räknas som ett riskområde.

Det är en god idé att starta din vaccination under lågsäsong då det tar ett antal månader innan du får fullgott skydd.

Du som inte vaccinerat dig tidigare behöver 3 eller 4 doser under första året. 

Är du yngre än 50 år tar tar du enligt schemat:

  • dos 1
  • dos 2 , 1 månad efter första dosen
  • dos 3, 5-12 månader efter andra dosen.
  • dos 4 , 3 år efter tredje dosen
  • därefter tas en dos vart femte år för att upprätthålla ditt skydd.

Är du äldre än 50 år eller har nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling tas en extra dos 2 månader efter dos 2 i schemat ovan. Därefter fortsätter du på samma sätt som personer under 50 år.

Om du påbörjat en TBE-vaccination tidigare men inte fullföljt hjälper vi dig att skräddarsy ett nytt vaccinationsschema.

Det är sällan du behöver börja om helt och hållet.

Biverkningarna är få och lindriga. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, muskelvärk och allmän sjukdomskänsla.

Vaccinera dig mot TBE hos oss på Vaccinia i Lidköping

Vi hjälper dig att hålla reda på när du ska ta din nästa dos genom att skicka sms-påminnelse.

Pris för att vaccinera dig mot TBE.

Pris: 390 kr/dos

Vi använder Pfizers vaccin FSME-immun.

  • Har du frågor om TBE-vaccin?

Kontakta oss via:

E-post: info@vaccinia.se

Mobil: 0709 88 40 96. Prata in ett meddelande på vårt mobilsvar så ringer vi tillbaka.

Pfizer TBE-vaccin

Bakgrund

År 1998 hittades för första gången TBE hos en person som hade smittats i Västra Götaland. Till en början fanns TBE framför allt i gamla Skaraborgs län. De sista åren har många smittats längre västerut på Dalslandssidan av Vänern, i Göta älvdalen och inom flera kustnära områden i Bohuslän. Antalet sjukdomsfall varierar något mellan åren, men trenden är att antalet ökar. År 2020 smittades 53 personer och 2021 hade antalet smittade fall i Västra Götaland stigit till hela 109 st. 

Totalt i Sverige ökade antalet TBE-smittade fall från 274 st år 2020 till 537 år 2021.

Frågor och svar om TBE virussjukdom som sprids med fästingar

Vad är TBE och hur smittar det?

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Sjukdom överförs om du får ett bett av en fästing som bär på detta virus. Eftersom viruset kan finnas i fästingens spottkörtlar sker överföringen snabbt vid bettet.

Vilka är symtomen på TBE?

De första symtomen på att man blivit smittad mer TBE är akuta infektionssymtom som feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla. Dessa sitter i ca en vecka och kan vara svåra att skilja från andra virussjukdomar. För en del individer stannar det är och det händer inget mer och en livslång immunitet uppstår. Många har inte förstått att de varit sjuka i TBE. Inkubationstiden dvs den tid det tar från smitta tills sjukdom uppstår är ca 1-3 veckor.

Kan man bli allvarligt sjuk av TBE?

För ca var tredje person smittats med TBE återkommer sjukdomen efter ett par veckor igen och den här gången med mer uttalade och allvarliga symtom som hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och ett påverkat allmäntillstånd. Viruset har nu gått på nervsystemet och påverkar hjärna och hjärnhinnor. Detta läget är mycket allvarligt och kräver sjukhusvård och ibland också intensivvård.

Hur behandlas TBE?

Det finns ingen medicin som riktar sig mot själva viruset utan behandlingen får inriktas på att vara symtomlindrande. Det kan ta lång tid att bli frisk från TBE och ungefär 40% får någon form av kvarstående besvär som huvudvärk, trötthet, koncentrations och minnesstörningar. Detta påverkar givetvis möjligheten att gå tillbaka till arbete och en fungerande vardag.

Dödsfall förekommer men är ovanligt i Sverige.

Vem bör vaccineras mot TBE?

Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk. Se karta nedan.
Personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk.

Resenärer som ska vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa.

Om en person insjuknat i TBE är det viktigt att familj och andra anhöriga, som vistas i samma område som patienten blivit smittad, vaccineras mot TBE.

page1image2437870608

Från vilken ålder kan man vaccineras?

Vaccinet kan ges från 1 års ålder. Även små barn kan insjukna i TBE vet man numera så det är en god idé att starta upp TBE vaccinationen tidigt.

Blir man immun mot TBE?

Ja efter en genomgången TBE-infektion uppstår livslång immunitet.

Läs mer här

  • TBE-bussen 2022

  • Erbjudande på TBE-vaccin till barn 290 kr

  • TBE ökar kraftigt i Västra Götaland