Boka tid för poliovaccin på vår mottagning i Lidköping

Polio ( barnförlamning)  är en virussjukdom som kan orsaka förlamningar. Under första första halvan av nittonhundratalet var en mycket vanlig sjukdom i världen inklusive Sverige men har nu bekämpats framgångsrikt med vaccination. WHO har som mål att utrota sjukdomen helt och hållet i världen.

Vad orsakar polio och hur sprids det?

Sjukdomen orsakas av polioviruset, som tillhör gruppen enterovirus. Poliovirus finns bara hos människor. Det finns tre olika typer av poliovirus. För att vara helt skyddad mot sjukdomen måste man vara vaccinerad mot alla tre typerna. Genomgången sjukdom ger inte tillräcklig immunitet och man rekommenderas vaccin även om man haft sjukdomen.

Virus utsöndras med avföringen och en smittad person kan utsöndra virus under en längre period. Smittan sprids framför allt via förorenat vatten. Polio kan också spridas vid nära kontakt mellan människor.

Inkubationstiden är vanligen 7–10 dagar.

Vaccinera dig mot polio hos oss på Vaccinia i Lidköping

I en del länder använder man ett levande vaccin mot polio. Detta är ett vaccin som tas via munnen. I Sverige använder vi ett avdödat vaccin som ges i muskeln på överarmen. En grundvaccination består av 4 doser.

Poliovaccin ingår sedan 60-talet i barnvaccinationsprogrammet och ges idag i Sverige vid 3, 5 och 12 månader. En påfyllnadsdos ges vid 5-6 års ålder.

Reser man till ett område där ett polioutbrott förekommer så rekommenderas man en påfyllnadsdos. Ibland kan myndigheter då kräva att det finns en dokumenterad poliovaccination som givits 4 veckor till max ett år innan avresa.

Personer som har grundvaccinerats med det levande orala vaccinet (som tas via munnen)rekommenderas en dos av det vaccin vi använder i Sverige

Pris för att vaccinera dig mot polio

390 kr/dos

  • Har du frågor om poliovaccin?

Kontakta oss via:

E-post: info@vaccinia.se

Mobil: 0709 88 40 96. Prata in ett meddelande på vårt mobilsvar så ringer vi tillbaka.

Läs mer här

  • Vaccinera dig mot lunginflammation!