Vaccin mot lunginflammation hos Vaccinia i Lidköping

Vem kan drabbas av lunginflammation och varför ska jag ta vaccin mig mot det? Lunginflammation är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall i Europa. Lunginflammation orsakas oftast av pneumokocker och mot dessa bakterier går det att vaccinera sig. Alla kan drabbas av lunginflammation, men risken att drabbas ökar från 50 års ålder eller om du tillhör en riskgrupp oavsett ålder på grund av tex hjärt-eller lungsjukdom, diabetes, kronisk lever-eller njursjukdom, nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling , rökning eller tidigare lunginflammation.

Risken för lunginflammation ökar vid vid 50-års ålder

Alla kan få lunginflammation men risken ökar redan vid 50 års ålder eller om du tillhör en riskgrupp enligt följande:

Lungsjukdom
Hjärtsjukdom
Diabetes
Kronisk lever- eller njursjukdom
Nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling
Rökning
Tidigare lunginflammation

Lunginflammation orsakar flest dödsfall i Europa.

Den vanligaste orsaken bakom lunginflammation är infektioner från bakterien pneumokocker. Sådana infektioner är vanliga i alla åldrar även om de främst drabbar små barn och äldre.

Bakterien kan också ge upphov till andra allvarliga sjukdomar så som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, vilket då kallas för invasiv pneumokocksjukdom.

Inte sällan är en lunginflammation orsakad av pneumokocker en följd av en tidigare virusinfektion, som tex influensa.

Symtom på lunginflammation

De första tecknen på en lunginflammation påminner ofta om en vanlig förkylning med hosta och feber. Smärta i bröstet är också vanligt, något som blir särskilt tydligt om man tar djupa andetag. Dessutom är det vanligt att man får svårt att andas och att man lätt blir andfådd. Febern förvärras sedan med frossa och skakningar. Lunginflammation kan också orsaka förvirringstillsånd.

Symptom hos barn

Vad gäller barn kan de få lite andra symtom. De innefattar t.ex. väsande eller pipig andning, illamående och kräkningar. Barn kan ofta bli slöa och apatiska så att de inte orkar leka. Förhöjd andningsfrekvens är också ett symtom att vara observant på hos små barn.

Vaccin mot pneumokocker

I Sverige finns idag två sorters vaccin på marknaden. Beroende på om du vilken riskgrupp du tillhör kan du behöva ta båda. Prata med din vaccinatör om vad som är lämpligt för dig.

De två vaccintyperna är:

Konjugerat vaccin – ett vaccin som ger skydd mot 20 olika serotyper
(PCV20). Godkänd till barn från 6 veckor och vuxna

Icke konjugerat vaccin – ett vaccin som ger skydd mot 23 olika serotyper
(PPV23). Godkänd för barn från två år och vuxna.

Hur ofta ska man ta vaccinet?

Båda vaccin-sorterna ges till vuxna som en engångsdos. De som efter individuell bedömning bedömts behöva båda sorterna startar med det konjugerade vaccinet och fortsätter med icke konjugerade efter minst två månader. De som av någon anledning startat med det icke konjugerade vaccinet måste vänta ett år innan de eventuellt fortsätter med det konjugerade vaccinet.

Läs mer om vaccin mot lunginflammation på www.lunginflammation.se

Varmt välkomna!

Anna, Eva-Britt och Mikael

  • Har du frågor?

Kontakta oss via:

E-post: info@vaccinia.se

Mobil: 0709 88 40 96. Prata in ett meddelande på vårt mobilsvar så ringer vi tillbaka.

Vem rekommenderas att ta vaccin mot lunginflammation?

Konjugerat vaccin ges sedan 2009 i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar: 3,5 månader och 12 månader.

Äldre barn och vuxna med sjukdomar och tillstånd som ger risk för allvarlig pneumokockinfektion.

Efter individuell bedömning rekommenderas vaccinet till personer med…

  • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • Nedsatt lungfunktion
  • Kronisk lever- eller njursjukdom
  • Diabetes
  • Nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling
  • Personer som är rökare
  • Tidigare lunginflammation
  • vissa yrkesgrupper tex svetsare som är utsatta för toxisk rök i arbetet.

Utöver detta finns ytterligare några tillstånd som alltid ska föranleda pneumokockvaccination, t.ex. stamcellstransplanterade eller personer utan mjälte. Dessa riskgrupper ska dessutom ta vaccin enligt ett speciellt program.

Icke konjugerat vaccin rekommenderas till alla friska personer över 65 år men kan även ges till barn över två år och vuxna vid speciella tillstånd.

Hur ofta ska man ta vaccinet?

Båda vaccin-sorterna ges till vuxna som en engångsdos. De som efter individuell bedömning bedömts behöva båda sorterna startar med det konjugerade vaccinet och fortsätter med icke konjugerade efter minst två månader.

De som av någon anledning startat med det icke konjugerade vaccinet måste vänta ett år innan de eventuellt fortsätter med det konjugerade vaccinet.

Vissa speciella tillstånd kan kräva andra intervall och doseringar.

För bokning av vaccin mot lunginflammation eller frågor, kontakta oss via e-post info@vaccinia.se alternativt prata in ett meddelande på vårt mobilsvar 0709 88 40 96 så ringer vi tillbaka.

Varmt välkomna!

Anna, Eva-Britt och Mikael