Vaccinationer

Vaccinia är en vaccinationsmottagning i Lidköping som erbjuder de flesta vaccinationer till dig som privatperson eller företag. Vaccinationerna sker på vår tidsbokade mottagning men vi åker även ut till företag och föreningar/organisationer efter önskemål och vaccinerar.

 • Bältros
  Shingrix är ett vaccin mot bältros som ger ett mycket gott skydd mot både bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion.

 • Gula febern
  Gula febern orsakas av ett virus som sprids av dagstickande myggor. Sjukdomen yttras sig i feber, frossa huvudvärk och muskelvärk. Behandling saknas om man väl drabbats.

 • Hepatit A
  Hepatit A orsakas av ett virus som sprids främst via mat och dryck. Viruset utsöndras via avföring och kan på så sätt infektera nya individer via avloppsvatten.

 • Influensa
  Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Även om man vaccinerats kan man få influensa, men symtomen blir oftast mildare.

 • Lunginflammation
  Lunginflammation orsakas oftast av pneumokocker och mot dessa bakterier går det att vaccinera sig. Alla kan drabbas men risken ökar från 50 års ålder.

 • Mässling, påssjuka & röda hund
  Idag använder vi ett kombinationsvaccin som ger skydd mot dessa tre sjukdomar, mässling, påssjuka och röda hund. Några separata vacciner finns inte.

 • Polio
  Sjukdomen orsakas av polioviruset och det finns tre olika typer av poliovirus. För att vara helt skyddad mot sjukdomen måste man vara vaccinerad mot alla tre typerna.

 • Stelkramp/difteri och kikhosta
  Vaccinet mot stelkramp/difteri och kikhosta räknas till det som vi kallar grundskydd. Det vill säga något som alla personer i Sverige behöver ha oavsett ålder.

 • TBE
  TBE fästingöverförd hjärninflammation är en allvarlig sjukdom som sprids till människor via fästingar. Det finns ingen behandling mot TBE varav vaccination är viktigt.