Efter genomgången infektion med vattkoppor, med eller utan symtom, finns virus sovande kvar (latent) i nervceller i kroppen.

Den vilande infektionen kan senare i livet blossa upp igen och den drabbade får då bältros. Var femte människa får bältros någon gång i livet. Sjukdomen är vanligast bland de över 50 men alla som har haft vattkoppor kan drabbas.

Sjukdomen ger vanligen smärta och utslag i form av blåsor. Typiskt för sjukdomen är att blåsorna lägger sig som ett band på ena sidan av kroppen, men de kan komma var som helst på kroppen. En vanlig komplikation är smärta i nerver som kvarstår mer än tre månader.Detta drabbar cirka tio procent av dem som får bältros.

En person som aldrig haft vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte få bältros. Man kan inte få bältros av någon som har vattkoppor eller bältros. I ovanliga fall kan en person med bältros smitta någon som inte har haft vattkoppor, denne får då vattkoppor.

Vaccin mot bältros kan ges till personer över 50 år. Vaccinet ges som en engångsdos och skyddar både mot bältros och den kvarstående nervsmärtan.

Skyddseffekt

Kliniska studier har visat att vaccination minskade insjuknandet av bältros med 50 procent och kvarstående nervsmärta med 67 procent. Smärta i samband med pågående bältrosinfektion minskade med 60 procent.

Skyddets varaktighet och behovet av påfyllnadsdos är för närvarande inte fastställda. Långtidsuppföljningen upp till tio år har visat en successivt avtagande skyddseffekt. Kanske kommer man behöva en boosterdos efter 10 år.

Källa: Folkhälsomyndigheten