Vaccin mot bältros. Boka tid på vår mottagning i Lidköping

Information om vaccin mot bältros. Shingrix är ett nytt vaccin som ger ett mycket gott skydd mot både bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion med nervsmärta, så kallad postherpetisk smärta. Vaccinet rekommenderas till alla över 50 år eller till personer mellan 18 och 50 år med ökad risk att få bältros.

Vaccinet ges i två doser med två-sex månaders mellanrum. Efter två doser har man ett skydd på över 90% vilket är mycket bra. Den vanligaste biverkningen av vaccinet är smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället.

Pris 2400 kr/dos.

Vad är bältros?

Bältros är en virussjukdom som orsakas av återaktivering av det virus som orsakar vattkoppor. Du måste alltså haft vattkoppor tidigare i livet för att kunna drabbas av bältros. Du kan få bältros flera gånger i livet. Bältrosinfektionen ska vara utläkt innan du kan vaccinera dig. Sjukdomen kännetecknas av smärtsamma utslag, ofta på ena sidan av kroppen och drabbar framför allt personer över 50 år.

Vad orsakar virussjukdomen?

Sjukdomen orsakas av att vattkoppsviruset man har kvar i kroppen efter tidigare sjukdom återaktiveras efter att ha legat vilande i nervrötterna. 95 % av alla vuxna har haft vattkoppor och det innebär att nästan alla riskerar att drabbas när som helst.

Vad är risken att få bältros?

Risken att få bältros ökar med åldern, vilket beror på en naturlig försämring  av immunsystemet. Om immunförsvaret är nedsatt av tex stressbelastning  pga kroppslig eller psykisk orsak ökar också risken men de flesta som får bältros är fullt friska. En av tre personer över 50 år drabbas någon gång i livet av bältros. Ca 30 000 personer per år. Om man haft bältros i tidig ålder ökar risken att få det igen.

 • Har du frågor om bältrosvaccin?

Kontakta oss via:

E-post: info@vaccinia.se

Mobil: 0709 88 40 96. Prata in ett meddelande på vårt mobilsvar så ringer vi tillbaka.

Vilka är symtomen vid bältros?

Symtomen kan vara milda och i andra fall mycket allvarliga. Det är svårt att förutsäga hur man kommer drabbas men ju äldre man är när man får bältros desto allvarligare tenderar det att bli.

 • första symtomet brukar vara pirrningar eller en brännande smärta i huden
 • efter en till tre dagar med smärta uppstår en rodnad och senare även vätskefyllda blåsor på huden
 • sitter vanligen på ena sidan av kroppen, ofta som ett band på överkroppen- bröstkorgen
 • även huvudet kan drabbas med risk för skada i ögon och öron med syn och hörselnedsättning som följd
 • blåsorna spricker sedan och bildar skorpor som vanligen läker på några veckor
 • bältros kan också innebära en brännande, ilande eller huggande nervsmärta i det drabbade området som kan komma och gå
 • i de allvarligaste fallen beskrivs smärtan som outhärdlig-djävulseld

Hur länge håller smärtan i sig?

 • i den akuta fasen varar smärtan i genomsnitt 2-4 veckor eller så länge blåsorna finns kvar
 • för en del kan infektionen leda till långvarig smärta som går ner i nerverna så kallad postherpetisk neuralgi (PHN) Denna smärta kan vara i månader och år risken för detta ökar med åldern. 20 % av bältrospatienter över 60 år utvecklar PHN.

Hur påverkas det dagliga livet?

 • många upplever en kraftigt försämrad livskvalité pga smärtan
 • sömn, arbetsförmåga och socialt påverkas negativt

Kan bältros ge bestående men?

 • Tyvärr ja. I 10-20% av fallen påverkas ögat vilket kan leda till synnedsättning eller till och med blindhet
 • bältros kan ge permanenta ärr, hörselnedsättning om en ansiktsnerv påverkats
 • Risken för stroke är ökad det första året efter genomgången bältros.

Smittar bältros?

 • Nej, eftersom bältros återaktiveras av ett virus som redan finns i kroppen kan man inte få bältros av någon annan som har vattkoppor eller bältros.
 • Däremot kan den som har bältros smitta en annan person som inte haft vattkoppor, framför allt barn. Personen som smittas utvecklar då vattkoppor, inte bältros.

Kan man behandla bältros?

 • Bältros kan inte botas däremot kan sjukdomen lindras om behandling påbörjas inom 72 timmar från att utslagen debuterat.
 • Kvarstående smärta efter genomgången infektion kan vara svår att behandla fullt ut.

Kan bältros förebyggas?

 • Med vaccination minskar du risken att drabbas av bältros , det vaccin vi använder idag har en skyddseffekt på över 90 % efter 2 doser.

 

Du kan läsa mer här