Skydda dig mot malaria med myggsticksprofylax

Hur kan du skydda dig mot myggstick i malariaområden? Här nedan följer lite information som är bra att känna till om du skall resa till ett område där det finns malaria. I vissa fall har du fått medicinsk behandling att ta förebyggande och då ska myggsticksprofylax ses som ett viktigt komplement. I andra fall där risken anses lägre används det som enda metod för att skydda sig mot malaria.

Skydda dig mot malaria med myggstift, myggspray och myggolja

Myggmedel som innehåller ämnet dietyltoluamid (DEET) har använts sedan länge och idag finns det i medlet MyggA. MyggA-natural innehåller ett extrakt fråncitroneukalyptus.Båda dessa alternativ ger ett betydande skydd mot myggstick men effekten är relativt kortvarig, särskilt med MyggA natural och ny applikation kan behövas redan efter några timmar.Eftersom malariamyggor flyger lågt och därmed oftast sticker vrister och underben så är det extra viktigt att skydda nedre extremiteten.

Impregnerade myggnät

Myggnät har alltid rekommenderats som komplement till malariaprofylax med läkemedel. Ett rätt använt myggnät ger ett bra skydd mot malaria och andra sjukdomar som överförs med insekter. Det man måste tänka på är att näten ofta är ganska ömtåliga för yttre påverkan och att det då lätt kan bli små hål i väven. En sådan skada medför att nätet blir så gott som helt ineffektivt eftersom myggorna nästan alltid finner en passageväg genom det skadade nätet.Om däremot myggnät som impregnerats med ämnet permetrin används så kan man undvika 80-90 % av alla myggstick. Myggorna undviker att komma i närheten av dessa nät och blir därmed effektiva även om det skulle uppkomma små hål i väven. Skyddet med att använda impregnerade myggnät kan till och med i vissa fall vara större än med profylaxläkemedel eftersom näten skyddar lika bra mot mygg av alla sorter och oavsett om parasiterna som myggan överför skulle påverkas av läkemedel eller inte.Därför rekommenderas alla som kommer att vistas i malariaområde att använda impregnerade myggnät om man inte har tillgång till.

Övrig myggsticksprofylax

Myggsticksprofylax
Ljusa, heltäckande kläder inklusive långärmade skjortor och långbyxor är ett råd som brukar ges. Detta kan vara svårt att efterfölja och händer, hals och ansikte är fortfarande oskyddat. Eftersom malariamyggor föredrar att sticka på fötter och underben är långbyxor mest relevant.Elektriskt uppvärmda “tabletter” som frigör pyretroider när de uppvärms fungerar tämligen väl och är en bra ersättare för myggnät när impregnerat sådant inte finns. Vitlök och B-vitamin har ingen skyddseffekt.