Boka tid för vaccin mot stelkramp, difteri och Kikhosta på vår mottagning i Lidköping

Stelkramp orsakas av bakterien Clostridium tetani, som normalt finns i jord och i tarmen hos många djur. Sjukdomen ger  smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar som först brukar uppträda i ansiktet och nacken, och som sedan sprider sig till övriga kroppen. Även ett litet till synes obetydligt sår kan ge stelkramp. Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till döden. Smittar inte mellan människor.

Difteri orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae, vilken kan bilda ett toxin (bakteriegift) som kan skada många av människans organsystem. Det är detta toxin som orsakar de flesta av difterins sjukdomssymtom. Difteri ger som regel en svalginfektion men kan också ge infektion i huden. I början liknar sjukdom vanlig halsfluss  men de tjocka beläggningarna i mun och svalg gör det svårt att andas och i värsta  fall kan man kvävas till döds. Sjukdomen smittar endast mellan människor och det krävs nära kontakt för att bli smittad.

Kikhosta orsakas av en bakterie, Bordetella pertussis, som angriper vävnad i luftvägarna. Bakterierna utsöndrar ett gift  som är av betydelse för symtomen. Smittämnet finns hos den sjuke i luftvägarna och sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna även få svårt att andas (kikningar) och kan bli blåa i ansiktet av syrebrist. Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar/kräks upp slem. Hos vuxna är den dominerande sjukdomsbilden långvarig hosta. Smittsamheten är mycket hög människor emellan.

Vaccinera dig mot stelkramp/difteri/kikhosta hos oss på Vaccinia i Lidköping

Vaccinet mot stelkramp/difteri och kikhosta räknas till det som vi kallar grundskydd. Det vill säga något som alla personer i Sverige behöver ha oavsett ålder. Tack vare att vi har en god vaccinationstäckning ser vi dessa allvarliga sjukdomar mycket sällan i Sverige idag.

Hur ofta behöver man ta vaccinet?

Idag ges ett ett kombinerat vaccin där både stelkramp/difteri och kikhosta ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige. 3 doser ges under barnets första levnadsår, en fjärde ges vid 5-6 år ålder på BCV och den femte ges numera under högstadiet ( 14-16 år)

Kommer du inte ihåg när du senaste dosen? Prata med oss på Vaccinia så hjälper vi dig hur du går vidare. Det är aldrig farligt att ta en extra spruta men det kan vara farligt att stå utan skydd. Är du småbarnsförälder kan det vara bra att fylla på med tanke på risken för kikhosta. Innan barnet är 3 månader och fått sin första dos är det oskyddat och då är det bra om du som förälder är vaccinerad för att inte sprida sjukdomen.

Om man tagit fem doser totalt behövs en påfyllnadsdos var 20:e år

Pris för att vaccinera dig mot stelkramp/difteri/kikhosta

430 kr/dos.

Detta vaccin ges alltid som ett kombinationsvaccin vid påfyllnad. Det finns inga separata vacciner förutom de tre första doserna i grundvaccinationen där vi har separata stelkramps eller difterivaccin men de allra flesta får kombinationsvaccin även som grundvaccin.

Boka tid på vår mottagning
  • Har du frågor om vaccinet?

Kontakta oss via:

E-post: info@vaccinia.se

Mobil: 0709 88 40 96. Prata in ett meddelande på vårt mobilsvar så ringer vi tillbaka.

Läs mer här

  • Erbjudande på PRP behandling mot tennisarmbåge eller artros i knä.

  • Erbjudande på TBE-vaccin till barn 290 kr

  • Starterbjudande PRP ansikte/håravfall