Hepatit A orsakas av ett virus som sprids främst via avloppsförorenat vatten, livsmedel och injektionsmissbruk. Sjukdomen förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien.

Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern. Sjukdomen karakteriseras av feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden. Mörk, portvinsfärgad urin och ljus, kittfärgad avföring kan förekomma. Det är inte alla som blir gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader.

Hepatit A läker normalt utan bestående men. Dödligheten är låg, väl under en procent. Sjukdomen ger en livslång immunitet. Någon specifik behandling finns inte.

Hepatit A-vaccinering rekommenderas för resor utanför Europa, men epidemiutbrott förekommer även i västvärlden. Forna Jugoslavien och Östeuropa anses utgöra relativa riskområden.

Källa: Folkhälsomyndigheten

En dos tas innan avresa och en påfyllnadsdos tas 6-12 månader senare.
Efter två doser beräknas skyddseffekten kvarstå i 30 år.