Med anledning av den senaste tidens utbrott av mässling i Göteborgsområdet så får vi många frågor kring mässlingvaccin. Här finner ni aktuell information om sjukdom och vaccination.

Mässling är en mycket smittsam allvarlig sjukdom. Risken för komplikationer är hög bland de insjuknade.

Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande luftvägssymtom i form av en besvärlig torrhosta.

Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag. En eller fler komplikationer förekommer i ungefär 20 procent av alla mässlingsfall.

Kombinationsvaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR) innehåller levande försvagade virusstammar. För närvarande finns det inte något separat vaccin mot mässling tillgängligt i Sverige.

Vaccinet ges i två doser i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vid följande tidpunkter:

18 månaders ålder och i åk 1-2.

Hur ser behovet ut av ytterligare MPR vaccin till vuxna?

Personer födda före 1960: bedöms haft naturlig mässling och behöver i vaccineras.

Personer födda 1960-1969: Osäkert . Många har haft mässling och många har fått en dos monovalent (separat) mässlingvaccin under 70-talet.Dessa behöver 2 doser av MPR om de inte är känt vaccinerade.

Personer födda 1970-1980: Många fick en dos monovalent mässlingvaccin och alla fick 1 dos MPR vid 12 års ålder. Dessa behöver 1 dos MPR om de ej haft naturlig mässling.

Personer födda 1981 eller senare: har fått två doser MPR och har livslångt skydd.